Sapphire FUE - Standard

2900€

 

 • Tiket sa paglipad mula sa anumang lugar sa Europa
 • Paglipat sa Turkey
 • Transplantasyon ng buhok sa pamamaraan na FUE gamit ang sapphire blade
 • PRP treatment na mayaman sa platelet plasma o LHT cool laser (dapat pagpilian ng pasyente)
 • Tatlong araw na pananatili sa hotel na may kasamang pagkain (agahan, tanghalian, hapunan)
 • Pangangalaga ng isang interpreter sa bawat pagbisita sa klinika.
 • Makipag-ugnay sa amin ng 24/7 sa pamamagitan ng application na WhatsApp sa panahon ng convalescence.
 • garantiyang panghabambuhay na sertipiko

DHI (Direct hair implantation) - Standard

3400€

 

 • Tiket sa paglipad mula sa anumang lugar sa Europa
 • Paglipat sa Turkey
 • Transplantasyon ng buhok gamit ang DHI na pamamaraan
 • PRP treatment na mayaman sa platelet plasma o LHT cool laser (dapat pagpilian ng pasyente)
 • Tatlong araw na pananatili sa hotel na may kasamang pagkain (agahan, tanghalian, hapunan)
 • Pangangalaga ng isang interpreter sa bawat pagbisita sa klinika.
 • Makipag-ugnay sa amin ng 24/7 sa pamamagitan ng application na WhatsApp sa panahon ng convalescence.
 • garantiyang panghabambuhay na sertipiko

Sapphire FUE - Premium na alok sa FUE

3200€

 

 • Tiket sa paglipad mula sa anumang lugar sa Europa
 • Paglipat sa Turkey
 • Transplantasyon ng buhok sa pamamaraan na FUE gamit ang sapphire blade
 • PRP treatment na mayaman sa platelet plasma o LHT cool laser (dapat pagpilian ng pasyente)
 • Tatlong araw na pananatili sa hotel na may kasamang pagkain (agahan, tanghalian, hapunan)
 • Pangangalaga ng isang interpreter sa bawat pagbisita sa klinika.
 • Makipag-ugnay sa amin ng 24/7 sa pamamagitan ng application na WhatsApp sa panahon ng convalescence.
 • garantiyang panghabambuhay na sertipiko

DHI (Direct hair implantation) - Premium na alok sa DHI

3700€

 • Tiket sa paglipad mula sa anumang lugar sa Europa/li>
 • Paglipat sa Turkey
 • Transplantasyon ng buhok gamit ang DHI na pamamaraan
 • PRP treatment na mayaman sa platelet plasma o LHT cool laser (dapat pagpilian ng pasyente)
 • Tatlong araw na pananatili sa hotel na may kasamang pagkain (agahan, tanghalian, hapunan)
 • Pangangalaga ng isang interpreter sa bawat pagbisita sa klinika.
 • Makipag-ugnay sa amin ng 24/7 sa pamamagitan ng application na WhatsApp sa panahon ng convalescence.
 • garantiyang panghabambuhay na sertipiko

Ano ang iyong inaasahan?

Bago ang pamamaraan ng transplant, kailangan mong kumonsulta sa isang doktor upang matukoy ang laki ng iyong problema at magpagpasyahan ang pinaka mainam na solusyon para dito. Sa panahon ng appointment na ito, ang mga pasyente ay mayroon ding isasagawang pagsusuri sa dugo. Pagkatapos, ang FUE hair transplant ay ginanap na may karagdagang PRP treatment. Ang pasyente ay bibigyan din ng mga medikal na supply na gagamitin pagkatapos ng transplant.

Detalye ng byahe sa 6 na hakbang

Unang hakbang

 • Inisyal na konsultasyon sa aming opisina sa Poznań o gamit ang internet (e-mail or Whatsapp).
 • Pirmahan ng kontrata at paunang bayad.

Ikalawang hakbang

 • Departure galing sa airport na ating napagkasunduan (kahit saang airport sa Europa).
 • Pagdating sa Turkey. Paglipat galing sa airport papunga sa hotel.

Ikatatlong hakbang

 • Paglipat papunta sa Klinika.
 • Medikal na konsultasyon at pagsasaayos ng hairline.
 • Pagbayad sa kabuoan na kulang mula sa paunang bayad na isinagawa.
 • Paglipat papunta sa hotel.

Ikaapat na hakbang

 • Paglipat papunta sa Klinika.
 • Blood tests.
 • Hair transplant.
 • Ibibigay ang medikasyon at karagdagang rekomendasyon pagkatapos ma discharge.
 • Paglipat papunta sa hotel.

Ikalimang hakbang

 • Paglipat papunta sa Klinika.
 • Biological salt wash at pagpapalit ng dressing.
 • PRP (Platelet Rich Plasma) treatment.
 • Paglipat papunta sa hotel.

Ikaanim na hakbangzz

 • Paglipat papunta sa klinika.
 • Biological salt wash.
 • Follow-up appointment.
 • Paglipat papunta sa airport.
 • Departure galing Turkey.
TOP